Загальна інформація

API СІС створено для зручного вивантаження інформації щодо об’єктів промислової власності у форматі JSON та подальшого формування власних баз даних, аналізу даних, статистики тощо. API працює за протоколом HTTP.

API СІС доступний за адресою: https://sis.nipo.gov.ua/api/v1/open-data/.

Склад API

В API СІС міститься інформація, що включена до Державних реєстрів на об’єкти промислової власності:

 • Державний реєстр патентів України на винаходи;
 • Державний реєстр патентів України на корисні моделі;
 • Державний реєстр України компонувань напівпровідникових виробів;
 • Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;
 • Державний реєстр України географічних зазначень;
 • Державний реєстр патентів України на промислові зразки;
 • Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • Державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір.

В API СІС також міститься інформація поданих до закладу експертизи заявок на знаки для товарів і послуг.

Опис параметрів API

За допомогою GET-параметрів отримувані дані можливо фільтрувати. На теперішній час  список доступних параметрів є наступним:

# Назва Опис Тип Обов’язковий Можливі значення параметру
1. obj_type Тип ОПВ Integer Ні
 • 1 – винаходи;
 • 2 – корисні моделі;
 • 3 – компонування напівпровідникових виробів;
 • 4 – знаки для товарів і послуг;
 • 5 – географічні зазначення;
 • 6 – промислові зразки;
 • 10 - авторське право на твір;
 • 13 - авторське право на службовий твір;
 • 11 - договір про передачу права на використання твору;
 • 12 - договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір.
2. obj_state Стан ОПВ Integer Ні
 • 1 – заявка;
 • 2 – охоронний документ.
3. app_date_from Дата подання заявки (від) Date Ні Дата у форматі дд.мм.рррр
4. app_date_to Дата подання заявки (до) Date Ні Дата у форматі дд.мм.рррр
5. reg_date_from Дата видачі охоронного документа (від) Date Ні Дата у форматі дд.мм.рррр
6. reg_date_to Дата видачі охоронного документа (до) Date Ні Дата у форматі дд.мм.рррр
7. last_update_from Дата останніх змін запису (від) Date Ні Дата у форматі дд.мм.рррр
8. last_update_to Дата останніх змін запису (до) Date Ні Дата у форматі дд.мм.рррр
9. app_number Номер заявки String Ні Номер заявки

Отримання даних одного об'єкта

Для отримання даних лише одного об'єкта необхідно знати номер заявки або номер охоронного документа.

Приклади посилань:

Для уточнення типу об'єкта промислової власності використовуйте GET-параметр obj_type (можливі значення дивіться вище). Наприклад, https://sis.nipo.gov.ua/api/v1/open-data/2000010059/?obj_type=4.

Обмеження

1 запит в секунду.

Приклади запитів

 1. https://sis.nipo.gov.ua/api/v1/open-data/?obj_state=1&obj_type=4&app_date_from=01.06.2020&app_date_to=20.06.2020 - повертає список заявок на знаки для товарів і послуг, що були подані в період 01.06.2020 – 20.06.2020.
 2. https://sis.nipo.gov.ua/api/v1/open-data/? obj_type=4&app_date_from=01.06.2020&app_date_to=20.06.2020 - повертає список заявок та охоронних документів на знаки для товарів і послуг, у яких дата подання заявки входить у період 01.06.2020 – 20.06.2020.
 3. https://sis.nipo.gov.ua/api/v1/open-data/?obj_state=1&obj_type=4&app_date_from=01.06.2020&app_date_to=20.06.2020&last_update_from=10.06.2020&last_update_to=20.06.2020 - повертає список заявок на знаки для товарів і послуг, що були подані в період 01.06.2020 – 20.06.2020, але такі, за якими відбулися зміни у період 10.06.2020 – 20.06.2020.
 4. https://sis.nipo.gov.ua/api/v1/open-data/?obj_state=1&obj_type=4& last_update_from=10.06.2020&last_update_to=20.06.2020 - повертає список заявок на знаки для товарів і послуг, за якими відбулися зміни у період 10.06.2020 – 20.06.2020.
 5. https://sis.nipo.gov.ua/api/v1/open-data/?obj_state=2&reg_date_from=01.06.2019 - повертає список охоронних документів, у яких дата видачі охоронного документа більша або рівна 01.06.2019.
Logo

Спеціальна інформаційна система УКРНОІВІ (СІС).

Сервіс створено для пошуку відомостей про об'єкти промислової власності.

Статистика

Дата актуалізації: 22.06.2024 05:00
Кількість документів: 1,2 мільйони